Ukázky z knihy

O Pastelníkovi a Duhozemi:

Tátův slib:

První pohádka:

Jak se Honza básnit odnaučil: